Skip to main content

Política de privacitat

 

En compliment del que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, Yoga Gallery SCP.

1. Les dades de caràcter personal que faciliti al Titular amb motiu de la seva inscripció i participació a l’esdeveniment seran tractades pels titulars i responsables ORIOL GARCIA ROVELLÓ amb NIF 39895791Z i GABRIEL PENA BALLESTÉ, amb NIF 78088983G. Tots dos amb seu a Carrer Major, 11 de Llucmaçanes (Menorca) i que actuen com a co-responsables del tractament.

2. La finalitat del tractament de les vostres dades és gestionar la vostra participació en l’esdeveniment THE YOGA GALLERY MENORCA FESTIVAL (d’ara endavant, l’esdeveniment) com a inscrit, així com, si ho autoritza expressament mitjançant la marcació de la casella habilitada a aquest efecte, per enviar-vos comunicacions relacionades amb EL IOGA A MENORCA així com informació relativa a esdeveniments, formacions, tallers i altres activitats relacionades amb la pràctica del ioga que puguin organitzar el Titular, respectivament.

3. La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la relació contractual derivada de la vostra inscripció a l’esdeveniment, així com, si escau, el vostre consentiment per a l’enviament de les comunicacions comercials si heu marcat la casella habilitada a aquest efecte. . Les dades es conservaran pel termini necessari per al compliment de la relació contractual, sens perjudici que es puguin conservar bloquejats per períodes superiors per aquells períodes en què puguin derivar-se responsabilitats legals. Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials, es conservaran mentre no sol·licite la supressió.

4. Les seves dades se cediran a tercers que prestin serveis relacionats amb l’esdeveniment, el que es coneix com a encarregats del tractament, així com, si escau, a l’entitat asseguradora contractada per a la cobertura dels assistents, a entitats bancàries per a la gestió del pagament de les inscripcions i els responsables del control d’accés a l’esdeveniment, entre d’altres. No estan previstes transferències internacionals de dades.

5. Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació i oposició al tractament, adreçant-se per escrit al domicili de Yoga Gallery SCP o mitjançant correu electrònic indistintament indistintament a l’encapçalament d’aquest apartat. També podeu dirigir la vostra reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).